Ansvarsfraskrivelse

svært viktig, kan du lese før du kjøper:
Når du kjøper noen produkter på våre nettsider, bekrefter du at det er risiko involvert med forbruk eller distribusjon av disse produktene. Alle kjemikalier på våre nettsider er ikke ment å bli brukt som tilsetningsstoffer i mat, medisiner, kosmetikk, husholdning kjemikalier eller andre upassende programmer. Børsnoteringen av et materiale på dette nettstedet utgjør ikke en lisens for det som skal brukes i krenkelse av patenter. Alle våre produkter vil bli håndtert av kvalifisert og riktig fagfolk til alle tider. Alle kunder er enige om at det gjennom sin egen vurdering og studere de er kunnskapsrike og fullt klar over følgende:
Offentlige reguleringer i forhold til å bruke eller å bli utsatt for alle produkter
De helse- og sikkerhetsrisiko forbundet med bruk av produktene som er kjøpt
For å kjøpe våre produkter, må alle kunder være minst 18 år.
Under ingen omstendigheter skal sharemee-tea.com være ansvarlig for alle typer skader (følgeskader eller tilfeldige), uansett kjøpers krav i kontrakt, uaktsomhet, objektivt ansvar eller på annen måte. i direkte betraktning av å godkjenne salg av et produkt til kjøper, er enig kjøperen i å holde sharemee-tea.com skadesløs fra alle krav, kostnader, tap og ansvar av noe slag som kan oppstå ut av kjøpers håndtering, besittelse, og / eller bruk av produktet, og uansett om det benyttes alene eller i kombinasjon med andre stoffer.
Som kjøper, bør du lese nøye all informasjon fra produsentene av eventuelle produkter annonsert eller markedsført på eller via nettstedet og vises på eller i forbindelse innpakning og etiketter før du kjøper og / eller bruk av slike produkter. Hvis du har eller mistenker at han eller du har et medisinsk problem, bør du kontakte din profesjonelle helsetjeneste gjennom egnede midler. Du godtar at du ikke vil under noen omstendigheter se bort fra profesjonelle medisinske råd eller forsinkelser i arbeidet slike råd i tillit til noe Innhold som gis på eller via nettstedet. Tillit til slikt innhold er utelukkende på egen risiko.
eventuelt salg vil bli avvist hvis kjøperen ikke er enig helt med ovennevnte uttalelse!
Produktbruk
Alle produkter er beregnet bare på laboratorie- og forskningsformål. Mindre dette er spesifisert produktene ikke brukes til noe formål, inkludert men ikke begrenset til:
vitro diagnostiske formål
i mat narkotika
Medisinsk utstyr
kosmetikk for mennesker
dyr
kommersielle formål
Du, som kjøper, er enige om at produktene ikke er analysert eller testet av Sharemee-tea.com for sikkerhet og effekt i mat, narkotika, medisinsk utstyr, kosmetikk, kommersielle eller annen bruk.
Du, som kjøper, uttrykkelig bekrefter og garanterer å Sharemee-tea.com at du skal få testet, bruk, produksjon og marked noen produkter som er kjøpt fra Sharemee-tea.com og / eller elementer som er produsert med produkter som er kjøpt fra Sharemee-tea .com vil bli brukt av en pålitelig person som har erfaring på området, og at vedkommende vil være i strengt samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, nå og andre som kan bli vedtatt i fremtiden.
Alle kjøpere innser at siden Sharemee-tea.com produktene er ment utelukkende for forskningsformål, kan de ikke være på Toxic Substances Control Act (TSCA) fortegnelse, med mindre produktene er oppført til andre formål på vårt nettsted.
Kjøperen overtar alt ansvar for å sikre at produktene er kjøpt fra Sharemee-tea.com er godkjent for bruk under TSCA, hvis det er aktuelt.
Kjøper har ansvar for å kontrollere alle farer og til å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å lære farene forbundet med bruk av produkter som er kjøpt fra Sharemee-tea.com.
Kjøper forplikter seg til å overholde alle instruksjoner, om noen, innredet av Sharemee-tea.com om riktig bruk av produktene, og vil ikke misbruke produktene på noen måte.
Ingen produkter kjøpt fra Sharemee-tea.com skal, med mindre annet er angitt, anses for å være mat, medisiner, medisinsk utstyr eller kosmetikk.
Under ingen omstendigheter skal / bør noen av disse materialene brukes til rekreasjonsformål eller for dyr eller konsum.
Alle kunder som kjøper våre produkter antas å være juridiske forskere eller lisensiert forskere.
Hvis du eller dine tilknyttede selskaper er ikke lovlig forskere eller lisensiert forskere vi ikke er klar over denne informasjonen, og du vil bli holdt ansvarlig for bedrageri.
Sharemee-tea.com forbeholder seg retten til å nekte og / eller annullere enhver ordre fra en kunde som vi har rimelig tvil til å tro er ikke fra tvungent betalingsmiddel eller kvalifikasjoner. Hvis du som kjøper, ikke vet eller er uvitende om dine rettigheter, er det ditt ansvar å sjekke med lokale og statlige retningslinjer før du bestiller.
Sharemee-tea.com vil ikke være ansvarlig for Kunde brudd, om noen, i henhold til føderale, statlige eller lokale forskrifter.
Ansvarsbegrensning
dette nettstedet og produktene er gitt på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis; www.sharemee-tea.com fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

www.sharemee-tea.com representerer ikke og garanterer at (i) området eller produkter vil oppfylle dine forventninger eller krav, (ii) området eller produkter vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri, (iii) noen resultater eller innhold som kan oppnås ved bruk av nettstedet eller produkter vil være nøyaktig, presis, fullstendig eller pålitelig, og (iv) eventuelle feil i noen av produktene vil bli rettet.

www.sharemee-tea.com er ikke ansvarlig og vil ikke ha noe ansvar for (i) maskinvare, programvare, andre elementer eller andre tjenester som tilbys av noen personer eller enheter enn www.sharemee-tea.com eller (ii) svikt internett eller noen data eller telekommunikasjonsutstyr, system eller nettverk som brukes i forbindelse med nettstedet eller produktene.

i den grad loven tillater det, vil www.sharemee-tea.com ikke være ansvarlig under noen kontrakt, uaktsomhet, objektivt ansvar eller annen juridisk eller rettferdig teori for (i) noen spesielle, tilfeldige, indirekte, følgeskader eller eksemplarisk skader som oppstår som følge av, eller i forbindelse med nettstedet eller produkter, selv om www.sharemee-tea.com har blitt informert om slike skader eller om muligheten for slike skader; (Ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer, tjenester eller teknologi; (Iii) personskader, inkludert, uten begrensning, død, forårsaket av din bruk eller misbruk av nettstedet eller produktene;
noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. følgelig noen av de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg.

Alle kunder av Sharemee-tea hjemmeside forstå og er helt enig i følgende:
1. Inntak noen av produktene eller innføring av noen av produktene inn i kroppen på noen måte fra dette nettstedet er upassende bruk. Disse kjemikaliene er strengt begrenset til bruk i laboratorium eller vitenskapelig forskning.
2. Alle forskningsprosjekter kjemikalier som selges på dette nettstedet kan være farlig hvis det brukes på en upassende måte.
3. At bruken av slike kjemikalier som selges på denne nettsiden er strengt begrenset til laboratoriet, vitenskapelig, og rettsmedisinske undersøkelser og er ikke ment for medisinsk hjelp, mat additiv, rekreasjon, bruk av dyr eller annen aktivitet som ikke forholder seg til kvalifisert forskning.
4. Kunder som bruker Sharemee-tea.com nettstedet samtykker også til å holde Sharemee-tea.com fri fra ethvert ansvar som kan føre til skade av noe slag med hensyn til tilsiktet eller utilsiktet misbruk eller feil bruk av produktene som selges på vår hjemmeside.
5. Ansatte i Sharemee-tea.com eller agenter derav ikke kan gi eksplisitt eller implisitt informasjon om noen av de forskning kjemikalier som selges på vår nettside eller hvordan kjemikaliet kan forholde seg til bruk på dyr eller mennesker. Ikke på noe tidspunkt vil det være noen form for kommunikasjon som sier interessen for å samle informasjon om mennesker eller dyr inntak av noen av forskning kjemikalier som selges på nettsiden vår, unntatt i tilfelle av en nektelse av tjenestevarselet.
6. Alle kunder av vår hjemmeside helt forstår at Sharemee-tea.com er bare en freelance leverandør av landbruks / laboratorie og forskning kjemikalier og ikke og vil ikke gi noen teknisk informasjon om forskning kjemikalier som selges på vår hjemmeside under noen omstendigheter.
7. Kunder av vår hjemmeside erkjenner også at avvik fra noen av de ovennevnte retningslinjene utgjør et lovlig og gyldig grunn for nektelse av fremtidige kjøpstransaksjoner. Alle kunder er sterkt frarådet fra avvik fra disse retningslinjene på grunn av vår strenge retningslinjer mot upassende menneskelig bruk.
8. Avslag på Service: Kunder av vår hjemmeside erkjenner videre at all kommunikasjon varsling til feil bruk av produktene for salg på denne nettsiden vil bli besvart med et "avslag på service" varsling.
9.www.sharemee-tea.com ikke støtter eller anbefaler noen kommersielle produkter eller tjenester. Synspunktene og meningene til forfattere uttrykt på mine-fornye webområder (f.eks. Diskusjonsforum eller Chat rom) ikke nødvendigvis staten eller reflekterer de av mine fornye redaktører og de kan ikke brukes til reklame eller produkt påtegning formål.
 
10.Purchasers 'korrespondanse eller forretninger med, eller deltakelse i kampanjer av, annonsører finnes på nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike omgang, skjer utelukkende mellom du og slikt annonsøren.

www.sharemee-tea.com skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger eller som følge av tilstedeværelsen av slike annonsører på nettstedet